WIZUALIZACJA PROCESÓW

______________________

"Wizualizacja Procesów. Laboratorium"
Marcin Bednarek

Skrypt dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rzeszów 2001
 

więcej informacji
______________________