dr inż. Marcin Bednarek

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Informatyki i Automatyki
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
budynek D, pokój 6
tel. 178651543, fax. 178542910
e-mail: bednarek@prz.rzeszow.pl
 

STRONA DOMOWA