INFORMACJE


Rozproszone systemy sterowania (RSS dla EF-ZI)
Diagnostyka i nadzorowanie procesów (DINP)
Systemy informatyki przemysłowej (SIP)
Sieci komputerowe
Wizualizacja procesów
Rozproszone systemy sterowania
Rozproszone systemy automatyki (EA)
Systemy sterowania w energetyce
Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Komputerowe sieci przemysłowe
Sieci przemysłowe (EA)
Diagnostyka i niezawodność
Dyplomanci
Inne


"Wizualizacja procesów. Laboratorium"
Działalność naukowa

POWRÓT DO WIZYTÓWKI